Centre d’Atenció Primària Osona

El Centre d’atenció primària (CAP) Osona està situat a la plaça Divina Pastora, 6 de Vic, a la comarca d’Osona de la Catalunya Central.

Pertany al Servei d’Atenció Primària (SAP) Osona de la Gerència Territorial de la Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS).

El centre ofereix els serveis de:

– Atenció especialitzada:

– Endocrinologia

– Equip d’atenció primària (EAP) Vic Nord

– Servei de diagnòstic per la imatge

– l’Atenció a la salut sexual i reproductiva

– Unitat de salut internacional d’Osona

– Servei d’atenció primària (SAP) Osona

Actualment dóna servei a una població de 154.204 habitants.

Història:

L’any 1968, l’Ajuntament de Vic, davant la necessitat que tenia la ciutat i comarca d’un centre sanitari, va decidir cedir 1500 m2. de superfície a l’Instituto Nacional de Previsión per a la construcció del futur “ambulatori”.

El dia 22 de febrer de 1970, Antonio Bach Roura, alcalde de Vic i Salvio Sendra Riba, delegat provincial de l’Instituto Nacional de Previsión van formalitzar la signatura de l’escriptura de cessió.

L’1 de març de 1972, el nou “ambulatorio de la Seguridad Social”  va iniciar la seva activitat per a la població de Vic i comarca. L’edifici, d’una superfície construïda de 2.800 m2., consta de dos sòtans, baixos i quatre plantes.

Des de l’any 1994 fins l’any 2000, es van dur a terme reformes a l’edifici per adequar els espais a les noves necessitats. Entre d’altres, es va renovar el servei de radiologia, es van reformar consultes, es va ubicar el Programa d’atenció a la dona, es va adequar una sala per a la preparació al part (1995), es va reformar els espais destinats al servei de pediatria (1996),  es va remodelar la façana, es van instal·lar nous ascensors i el sistema de calefacció i aigua calenta.

També, durant aquest període, el laboratori d’anàlisis clíniques del CAP Osona es va traspassar a  l’Hospital General de Vic.

Anuncis