Salut en xarxa

  • Telèfons d’interès: En una situació de primers auxilis, els nervis poden bloquejar-vos a l’hora de recordar els telèfons d’emergències. Per això, és aconsellable que tingueu en un lloc visible de casa o al costat de la farmaciola el llistat de telèfons que us seran més útils en cas d’urgència.
  • Enllaços on trobareu informació sobre el sistema sanitari i sobre com tenir una millor cura de la salut i poder prevenir malalties:

L’empresa pública de serveis sanitaris més gran de Catalunya  presta atenció sanitària al 75,5% del total de persones assegurades a Catalunya.

l’ens públic que garanteix el dret a la protecció de la salut de tota la ciutadania de Catalunya.